aktuariusze

 
» Aktuariusz 
    •»Edukacja, książki, materiały
    •»Egzaminy aktuarialne
    •»Licencja
    •»Staż aktuarialny
    •»Aktuariusz - ofery pracy
» Rezerwy na świadczenia, wycena 
» Usługi aktuarialne 
» Aktuariusz krajowy 
» Biuro aktuarialne 
» Kontakt 
» Aktuariat ubezpieczeniowy 
» Zawód aktuariusz 
» Pierwsza wycena aktuarialna 
» Ryzyko w firmie 
» Aktuariat edukacja sympozja wydarzenia 
» Aktuariusze - lista 
 
aktuariusz kontakt

Aktuariusz

Aktuariusz jak podaje definicja to profesjonalista z dziedziny obliczania ryzyka oraz wartości bieżącej projektów finansowych, rezerw,  w szczególności długoterminowych lub obarczonych ryzykiem. Tradycyjnie profesja aktuariusza, usługi aktuarialne związane są z branżą ubezpieczeń, reasekuracji oraz planów emerytalnych (w Polsce: wycena rezerw na świadczenia pracownicze np. według msr 19 i ksr 6 ).

Jak zostać aktuariuszem, jakie usługi aktuarialne świadczy aktuariusz, lista aktuariuszy i biur aktuarialnych. Wyceny aktuarialne, informacje.

Przy pomocy wyliczeń, wykorzystując założenia aktuarialne, dane demograficze, korzystając z zaawansowanej matematyki finansowej aktuariusz dokonuje kalkulcji szeregu parametrów, składek, dotyczących finansów, ksiegowości w firmie małej i dużej. Idąc dalej tropem owej "jedynki", czyli 100% pewności, że kiedyś ktoś będzie musiał wypłacać nam emeryturę, odprawę emerytalną itp. świadczenia, aktuariusz wylicza ile firma musi odłożyć z bieżących dochodów, jakie rezerwy na świadczenia poczynić by uskładała się z tych kwot odpowiednia renta, emerytura, odprawa, nagroda jubileuszowa. Aktuarialne wyliczenie, na pierwszy rzut oka, trochę zbliżone do odczytywania przyszości z kryształowej kuli jest jednak wyliczeniem ścisłym, matematycznym, zgodnym ze standardami aktuarialnymi (np. MSR 19), zawierającym wskazanie jaki może być dopuszczalny błąd wyliczenia. Aktuariusz modeluje przyszłe zdarzenia, określa prezyzyjnie ich prawdopodobieństwo.
  • aktuariusz oblicza rezerwy na świadczenia
  • aktuariusz oblicza rezerwy na odprawy
  • aktuariusz oblicza rezerwy na nagrody
Wyliczenia aktuariuszy dają się weryfikować dopiero po jakimś czasie, ale zwykle są poprawne. Aktuariusz to przecież matematyk, ksiegowy i demograf w jednym. Proces wyliczenia, usługi aktuarialnej jest oparty na szerokich podstawach danych statystycznych, danych demograicznych oraz uwzględnia najnowocześniejsze, aktuarialne metody matematyczne.

licencja aktuariusz


Specjalistyczne usługi aktuarialne, są świadczone przez bardzo dobrze przygotowanych licencjonowanych aktuariuszy ( zobacz też: lista aktuariuszy ). Valid HTML 4.0 Transitional
170645       

Aktuariusz zawód egzaminy aktuariat wyceny

Biuro aktuarialne, wyceny aktuarialne, obliczanie ryzyka    © 2010-2011 entro.pl
usługi aktuarialne